main header picture

Tapatybė

ĮKURTAS 1991 M.

Krikščioniškasis artes liberales universitetas, įkurtas Lietuvos, Kanados ir JAV fondų.

Misija

LCC tarptautinis universitetas teikia krikščionišką artes liberales išsilavinimą, kuris savo tarptautinę akademinę bendruomenę ugdo būti pilietiškais visuomenės tarnautojais ir vadovais.

Vizija

Būti pirmaujančiu krikščioniškuoju artes liberales universitetu Europoje, garsėjančiu klestinčia akademine bendruomene, dvasiniu gyvybingumu ir įtaka pasauliui.

Skaitykite daugiau apie LCC istoriją
ŠIAURĖS AMERIKOS

akademinis modelis

ARTES LIBERALES

filosofija

KRIŠKČIONIŠKOS

vertybės ir pasaulėžiūra

Daugiau nei 2,000 Absolventų

iš viso absolventų nuo 1991 m.

MŪSŲ PARTNERIAI

See all >

PAMATINIAI BRUOŽAI

KRIKŠČIONIŠKAS

LCC yra krikščioniškas universitetas.

ARTES LIBERALES

Ugdome aštuonias pagrindines studentų kompetencijas: kritinį mąstymą, gebėjimą valdyti konfliktus, gebėjimą mąstyti globaliai, veiksmingos komunikacijos įgūdžius, krikščioniškąją pasaulėžiūrą, tarnystę lyderiaujant, išsilavinimą daugelyje disciplinų ir bendruomeniškumo jausmą. Artes liberales modelis formuoja platų požiūrį ir leidžia pasirinkti įvairias disciplinas bei pabrėžia svarbą pačiam formuoti savo asmenybę.

TARPTAUTINIS

LCC yra tarptautinis universitetas, kur tiek studentai, tiek darbuotojai ir dėstytojai atvyksta iš įvairių šalių. Tarptautiškumas atsispindi mūsų studijų programų turinyje, dėstymo stiliuje ir studentų visuomeninėse veiklose.

AMERIKIETIŠKAS

LCC yra unikalus universitetas, nes Šiaurės Amerikos akademinio stiliaus išsilavinimas yra teikiamas Rytų Europoje.

BETARPIŠKAS

LCC universitete studentai betarpiškai bendrauja su darbuotojais ir dėstytojais. Esame įsitikinę, kad studentų ugdymas vyksta kuriant bendruomeniškus ir glaudžius ryšius.

FILANTROPIŠKAS

Filantropija yra neatskiriama LCC gyvavimo ir misijos dalis. Esame pasaulio piliečiai ir prisiimame atsakomybę kartu rūpintis tais, kuriems to labiausiai reikia.

2018–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Skaitykite daugiau apie mūsų klestinčios LCC bendruomenės viziją.

“Aukštai vertinamas Lietuvoje ir užsienyje”

„Esate ne tik puikus asmeninės iniciatyvos ugdymo pavyzdys daugeliui šalies akademinių institucijų, daugeliui jaunų žmonių, esate aukšto lygio akademinė institucija, prasmingai siejanti krikščioniškąsias vertybes ir visuomeninį žmonių atvirumą. Geriausias to pavyzdys – faktai, kad Jūsų absolventai yra laukiami ir vertinami specialistai tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, o dėstytojai iš užsienio Jūsų universitete randa imlią, jaunatviškai drąsią auditoriją.“

a photo of person or place for the testimony

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas
1998–2003, 2004–2009 m.

AKREDITACIJA

BAKALAURO IR MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

LCC tarptautinis universitetas teikia Lietuvos Respublikoje pripažintus socialinių ir humanitarinių mokslų kvalifikacinius bakalauro bei magistro laipsnius. Žiūrėti visą Lietuvoje akredituotų švietimo bei mokslo institucijų sąrašą.

IŠORINIS VERTINIMAS

2016 m. LCC tarptautinis universitetas buvo teigiamai įvertintas išorinio vertinimo metu. Jo metu buvo pateikta universiteto savianalizė bei 2015 m. lapkričio mėnesį universitete lankėsi tarptautinių ekspertų komanda.

STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Mes sukūrėme ir įgyvendinome nuolatinę kokybės gerinimo strategiją ir vidines kokybės priežiūros sistemas, kurios atitinka Lietuvoje ir Šiaurės Amerikoje keliamus reikalavimus bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo standartus ir kriterijus. 

DOKUMENTAI:

Faktai ir naujienos

781

Studentų studijuoja šiais metais

57

Studentų atstovaujamos šalys

80%

Tarptautinių studentų

62%

Gauna finansinę paramą

92%

Absolventų yra patenkinti studijomis LCC.

16:1

Studentų ir dėstytojų santykis

90%

Studentų baigia studijas

2,283

Absolventų

NAUJIENOS IR RENGINIAI

A photo for this news article
Nuo karo nukentėjusių šalių studentai aukštojo išsilavinimo galimybes atranda LCC tarptautiniame universitete

2022-04-28

Siekdami remti nuo karo nukentėjusių šalių studentus ir suteikti jiems aukštojo išsilavinimo galimybes, LCC tarptautinis universitetas ir LR užsienio reikalų ministerija nuolat tobulina Artimųjų Rytų mokslo programą.Konfliktai Artimųjų Rytų valstybėse vyksta nuolat – tai vienas konfliktiškiausių pasaulio regionų. Nors šiuo metu didesnis dėmesys krypsta Ukrainai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir LCC tarptautinis universitetas, siekdami remti ir padėti visų nuo karo nukentėjusių šalių studentams įgyti išsilavinimą, nuolat plečia Artimųjų Rytų mokslo programą. Studentai iš Sirijos, Irako bei Afganistano yra kviečiami pradėti arba tęsti bakalauro bei magistro studijas Lietuvoje nuo 2014 metų. LCC tarptautinio universiteto duomenimis, šiuo metu čia mokosi 53 studentai: 16 iš Afganistano, 35 iš Irako ir 2 iš Sirijos. Vieni čia atvyksta iš gimtinės, kiti – iš Turkijoje, Jordanijoje ar Europoje esančių pabėgėlių centrų.„Mūsų ir užsienio reikalų ministerijos tikslas – atrinkti jaunuolius, kurie neturi galimybių gimtojoje šalyje pradėti ar tęsti studijų dėl karinės situacijos. Dirbame su partneriais Irake, taip pat su Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra – jie yra įtraukę mūsų programą kaip pavyzdinę į savo duomenų bazę, kurioje dalijamasi švietimo galimybėmis bėgantiems nuo karo. Mūsų programa aprėpia ne tik akademinę pusę – turime galimybę teikti psichologinę pagalbą, padėti sėkmingiau integruotis Lietuvoje“, – teigė Aistė Motekaitienė, LCC tarptautinio universiteto verslo plėtros vadovė. Artimųjų Rytų mokslo programa susidomėję arba į ją nukreipti studentai kartu su įprastu stojimo prašymu turi pateikti ir anglų kalbos testo balą bei turimo išsilavinimo dokumentus. Taip pat, kiekvienam stojančiajam paskiriamas pokalbio laikas susipažinimui ir motyvacijos įvertinimui, o privalumu gali tapti rekomendacinis laiškas iš nevyriausybinės organizacijos, kuri yra gerai susipažinusi su studentu. 2020–2022 m. LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamo projekto metu nemokamas studijas ir stipendiją gavo 15 magistrantų iš Irako. Anot programos dalyvės irakietės Awas Simo, kuri 2020 m. pradėjo tarptautinės vadybos magistro studijas, ji yra pagrindinė savo šeimos maitintoja, todėl nuolaida studijų kainai yra itin svarbi – tai leido siekti išsilavinimo ir toliau dirbant, remti šeimos narius.„Labai vertinu Artimųjų Rytų mokslo programą ir esu dėkinga tiek LCC universitetui, tiek LR užsienio reikalų ministerijai – programa ir parama labai padeda kilusiems iš tokių šalių, kur žmonės nuolat kenčia nuo karų, ginkluotų konfliktų ar finansinių krizių. Pasisėmiau daug žinių iš profesionalių dėstytojų, turėjau galimybę susipažinti su Lietuvos kultūra, aplinka ir žmonėmis. Šis etapas yra vienas svarbiausių mano profesiniame gyvenime“, – sakė Awas Simo. Kitais akademiniais metais LCC tarptautinis universitetas ir toliau plės Artimųjų Rytų mokslo programą ir priims naujų studentų, nukentėjusių nuo karo. Programa plėsis ir už geografinę nuorodą nustatančio programos pavadinimo ribų. Prasidėjus karui Ukrainoje, LCC tarptautinis universitetas įsteigė 100 stipendijų naujiems studentams ukrainiečiams, tuo pačiu suteikdamas akademinę bei finansinę pagalbą jau esamiems studentams iš Ukrainos. Papildomai universitetas vykdo lietuvių kalbos kursus, o ukrainiečių vaikai bei jaunuoliai šią vasarą bus kviečiami dalyvauti įvairiose programose. Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.LCC universiteto Artimųjų Rytų mokslo programos studentai (1-oji nuotrauka).LCC tarptautinio universiteto verslo plėtros vadovė Aistė Motekaitienė ir studentė iš Irako Awas Simo (dešinėje).

A photo for this news article
Nemokami lietuvių kalbos kursai pabėgėliams iš Ukrainos LCC tarptautiniame universitete

2022-04-22

Klaipėdoje veikiantis LCC tarptautinis universitetas, kuriame studijuoja beveik 200 ukrainiečių studentų, įsteigė Ukrainos skubios pagalbos fondą (angl. Ukraine emergency fund), kurio parama gali pasinaudoti bet kuris ukrainietis LCC studentas.Taip pat, čia netrukus prasidės nemokami lietuvių kalbos kursai visiems ukrainiečiams pabėgėliams. Pajūryje jau trisdešimt metų gyvuojantis LCC universitetas, veiklą grindžiantis Šiaurės Amerikos akademiniu modeliu, sutelkė jėgas ir nusprendė įkurti ne tik Ukrainos skubios pagalbos fondą (angl. Ukraine emergency fund), kuriuo, susidūrus su finansiniais sunkumais, gali pasinaudoti bet kuris LCC studentas ukrainietis, bet ir papildomai paremti iki šimto kitais metais įstosiančių ar perstojančių karo paliestų ukrainiečių studentų. Atsižvelgiant į jų poreikius, mokslas ir apgyvendinimas bendrabutyje bus nemokamas. Be to, LCC universitetas organizuos nemokamus lietuvių kalbos kursus visiems ukrainiečiams pabėgėliams. Suaugusieji ukrainiečiai intensyviuose kursuose galės dalyvauti jau nuo balandžio 19 d. gyvai ir nuotoliu arba nuo gegužės 2 d. gyvai universiteto patalpose. Šiai iniciatyvai savanoriškai susibūrė ne tik LCC tarptautinio universiteto lietuvių kalbos lektorės, bet ir patys studentai, darbuotojai bei absolventai. LCC tarptautiniame universitete jau daugiau nei 20 metų dirbanti ir užsieniečius studentus lietuvių kalbos mokanti lektorė, Lituanistinių studijų katedros vedėja Radvyda Vaišvilaitė pripažįsta, kad šiais metais organizuojami kursai bus kiek kitokie nei įprastai.„Visų pirma, skirsis kursų trukmė. Juos vadinu „smūginiais lietuvių kalbos kursais“, nes iš tiesų ukrainiečiai lietuvių kalbos bus mokomi 30 akademinių valandų. Per jas išmoks pagrindinių dalykų, kurių reikia šiuo metu: jie bus supažindinti su tuo, kaip pradėti pokalbį, pagrindinėmis daiktavardžių ir veiksmažodžių formomis. Iš esmės, ukrainiečiai išmoks to, kas padėtų jiems jaustis patogiau čia gyvenant.“ Ilgametė lietuvių kalbos dėstytoja sako nemananti, kad mokantis lietuvių kalbos ukrainiečiams gali kilti sunkumų dėl potrauminio streso, nes atvykėliai, norintys laikinai ir ilgesniam laikui pasilikti mūsų šalyje, yra motyvuoti išmokti valstybinės kalbos. Lektorė mano, kad jau patys kursai padės atitrūkti nuo karo šešėlių ir padės pasijusti saugesniems bei artimesniais šaliai ir jos žmonėms, kurioje dabar kuria savo gyvenimą. Taip pat, vasaros metu LCC universitetas ukrainiečių jaunimui bei vaikams pasiūlys nemokamai dalyvauti vasaros anglų kalbos bei krepšinio stovyklose. Susidomėję gali rašyti lccx@lcc.lt arba skambinti telefono numeriu +370 667 67324.

“Rektorės sveikinimas”

“Welcome to LCC International University. An LCC education is valuable – it offers opportunities to put theory into practice; it brings people together from many parts of the world to live and study and interact; it helps us discover how to live a life of faith. In community! At LCC we grow together as a learning community, we interact as a relational community, we celebrate our international community, and live lives of integrity as a Christ-centered community. Join our flourishing community of students, faculty and staff, friends and donors!”

a photo of person or place for the testimony

Dr. Marlene Wall
LCC tarptautinio universiteto rektorė

Cabinet Executive

UNIVERSITETO VALDYBOS NARIAI STEIGĖJAI

Art DeFehr

Winnipeg, Manitoba, Kanada

Otonas Balčiūnas

Carmel, Indiana, JAV

Dennis Neumann

Abbotsford, British Columbia, Kanada

Leona DeFehr

Winnipeg, Manitoba, Kanada

Raimonda Balčiūnas

Carmel, Indiana, JAV

Rene Neumann

Abbotsford, British Columbia, Kanada

UNIVERSITETO VALDYBOS NARIAI

John Reynolds – Valdybos pirmininkas

Los Angeles Pacific universiteto rektorius

Azusa, California, JAV

Debra Blews

CCCU vyriausioji bendradarbė 

Harbor Springs, Michigan, JAV

D. Merrill Ewert

Fresno Pacific universiteto rektorius emeritas 

Topeka, Kansas, USA

Tim Hermmann

Graduate Chair, Taylor University

Upland, Indiana, USA

Bryan Kay

Konsultuojantis finansininkas ir kontrolierius

Burlington, Washington, JAV

Andris Lanka

Owner, Valodu Vēstniecība

Liepāja, Latvia

Johann Matthies

MB Missions, Europa

Horn-Bad Meinberg, Vokietija

Klementina Shahini

„Lezha Academic Center“ direktorė

Lezhe, Albanija

Pär Lidaker – Pirmininko pavaduotojas

„BJS Group AB“ savininkas

Smalandsstenar, Švedija

Jurgita Choromanskytė

Politikos konsultantė, lektorė 

Klaipėda, Lietuva

Ron Funk

„Diverse Properties Ltd.“ vadovas

Abbotsford, British Columbia, Kanada

Dr. Andrew Kaethler

Academic Dean, Catholic Pacific College

Langley, BC, Canada

Alexander Kharitonov

CCI/Rusija pirmininkas

Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Allon Lefever

President, AB Hospitality Company

Lancaster, Pennsylvania, USA

Olga Rubel

„Menonitų centro“ programų koordinatorė

Zaporožjė, Ukraina

UNIVERSITETO VALDYBOS NARIAI EMERITAI

 • Ed Buller

  Winnipeg, Manitoba, Kanada

 • Hansuli Gerber

  Geneva, Šveicarija

 • Bill Goff

  Rome, Georgia, JAV

 • Howard Loewen

  Valencia, California, JAV

 • Ron Mulder

  Holland, Michigan, JAV

 • Myrl Nofziger

  Goshen, Indiana, JAV

 • Ben Sprunger

  Nokomis, Florida, JAV

 • Stanley Clark

  Emily, Minnesota, JAV

 • Todd Gibson

  Seattle, Washington, JAV

 • Bruce and Marianne Konrad

  Abbotsford, British Columbia, Kanada

 • Russ and June Michealsen

  Santa Barbara, California, JAV

 • Gerald Neufeld

  Delta, British Columbia, Kanada

 • Ken Penner

  Winnipeg, Manitoba, Kanada

 • Dwight Wyse

  Harrisonburg, Virginia, JAV

NARYSTĖ IR DALYVAVIMAS ASOCIACIJŲ VEIKLOJE

"Krikščioniškų kolegijų ir universitetų tarybos tarptautinis narys "

Pasaulinio išsilavinimo konsorciumo narys

Tarptautinio krikščioniškų aukštųjų mokyklų tinklo narys

Europos tarptautinio švietimo asociacijos narys

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos narys

Europos institucinių tyrimų asociacijos narys

Baltijos vadybos plėtros asociacijos (BMDA) narys

KRIKŠČIONIŠKA MISIJA

Core values
 • We believe that a liberal arts education integrates learning with all aspects of life.
 • We affirm a Christian worldview that invites all people to grow in truth and restoration through the power of the Gospel of Jesus Christ.
 • We value community as a safe place where people are respected, affirmed, and empowered, so that their dignity is upheld.
 • We pursue relationships that are mutual, authentic, and based on trust.
 • We celebrate diversity of cultures and traditions, personalities and opinions.
Understanding LCC Christian mission

LCC is an ecumenical Christian university grounded in the historic Christian faith, and respectful of other religious traditions.  

Skaitykite daugiau apie mūsų misiją >

MISIJOS PARTNERIAI

See all >

STUDENTŲ MIESTELIS

NUOMA RENGINIAMS

Ieškote vietos dideliam renginiui arba norite apgyvendinti didelę svečių grupę?

Transformations

Mėnesinis naujienlaiškis skirtas draugams, rėmėjams, dėstytojams, darbuotojams ir absolventams. Energingas naujienų, ateities planų, pasakojimų ir naujausių faktų pliūpsnis, demonstruojantis mūsų vykdomos misijos raidą.

Archyvas

Skaitykite mūsų metinę ataskaitą, sužinokite apie svarbiausius metų įvykius bei faktus ir susipažinkite su sėkmės istorijomis!

Open archive

Kontaktai

Dėstytojų ir darbuotojų paieška