main header picture main header picture

Lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams pedagogams

Intensyvūs kontaktiniai lietuvių kalbos ir kultūros kursai

Ukrainos piliečiams


Kursai organizuojami įgyvendinant VšĮ Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą projektą Nr. UK-2022-LT-1882, skirtą Ukrainos piliečių (akademikų) lietuvių kalbos ir kultūros kursų organizavimui kontaktiniu būdu.    

Intensyvūs lietuvių kalbos kursai, kurių metu mokysitės pagrindinius žodžius ir frazes, padėsiančias užmegzti pokalbį darbe, parduotuvėje ar kitoje aplinkoje. Kursai skirti Ukrainos piliečiams, kurie yra pilnamečiai švietimo institucijų dalyviai: moksleiviai, studentai, pedagogai, dėstytojai ar mokslo darbuotojai, dėl karinių veiksmų Ukrainoje atvykę į Lietuvą po 2022-02-24 ir norintys įgyti lietuvių kalbos pagrindus bei labiau pažinti Lietuvą ir jos kultūrą.

Mokymosi metodika

Kursų metu taikomi įvairiapusiai mokymo metodai: klausymas, kalbėjimas, tekstų skaitymas ir rašymas, gramatikos užduočių atlikimas, garso ir vaizdo medžiagos klausymas bei žiūrėjimas, dialogų skaitymas ir sudarymas, žodžių ir naudingų frazių mokymasis, trumpų tekstų skaitymas ir kūrimas, pristatymų klausymas ir trumpų pristatymų rengimas.

Intensyvus mokymasis

iki 100 akademinių valandų

Suaugusiesiems

Kursai skirti suaugusiųjų mokymuisi

Jokio mokesčio

Kursai yra nemokami

Mažos grupės

Lengvam mokymuisi

Kursų lygis

Kviečiame mokytis A1/A2 lygio (pradedančiųjų). Baigę kursus dalyviai gebės:

 • suprasti bei vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines kalbos frazes;
 • prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimus (pavyzdžiui, kur gyvena, kaip kalba, ką mėgsta veikti, kokia yra jų šeima, ką mėgsta valgyti) ir atsakyti į tokius pat klausimus;
 • susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.

Kultūrinė/pažintinė/edukacinė programa

Kursų metu kultūrinei/pažintinei daliai taip pat skiriamas didelis dėmesys. Šios programos tikslas – supažindinti su pagrindiniais Lietuvos istorijos faktais, pristatyti tradicinės kultūros bruožus, aplankyti lankytinas gamtos ir kultūros vietas, ypatingą dėmesį skiriant Vakarų Lietuvos pažinimui, pateikti lietuviškosios tapatybės bruožus dabartiniame gyvenime ir atskleisti šiandieninio gyvenimo aktualijas. 

Kursų trukmė ir apimtis

2022 m. rugsėjo 19 d. – gruodžio 2 d.
 • 90 kontaktinių akademinių valandų kalbos pamokų, ekskursijos bei kultūrinė programa.
 • Paskaitos tris kartus per savaitę.
 • Paraiškos priimamos iki rugsėjo 5 d.

Vieta

Reikalavimai

Siekiant tapti kandidatu, privaloma
 • pateikti anketą;
 • pateikti motyvacinį laišką, kuriame būtų aiškiai nurodyta kokią pridėtinę vertę lietuvių kalbos ir kultūros kursai turės dalyvio tolimesnei karjerai ar/ir asmeniniam tobulėjimui;
 • pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pateikti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą užsieniečio registracijos pažymėjimo kopiją. Šio dokumento išdavimo data turėtų būti ne ankstesnė nei 2022 m. vasario 24 d.;
 • būti mokslo ir studijų institucijų dėstytoju, mokslo darbuotoju, švietimo sistemos darbuotoju, studentu, moksleiviu. Kandidatas turi pateikti statusą įrodantį dokumentą ar jo kopiją (studento pažymėjimo kopiją, švietimo, darbo sutartį, mokslo darbuotojo įgytos kvalifikacijos dokumento kopiją ir/ar kitus statusą pagrindžiančius dokumentus)*.

*Jei neturima aukščiau išvardintų statusą įrodančių dokumentų, galima pateikti šiuos dokumentus:

 • Sutartis su buvusiais darbdaviais; el. pašto susirašinėjimus su darbdaviais, mokslinius darbus ir pan.
 • Laiškus ir kitus įrodymus, kad dalyvis yra priimtas į studijas/darbą, ar kuriame svarstymo etape šiuo metu dalyvauja.
 • Tiems, kurie niekur nedirba, nesimoko ir neturi pilnai dokumentų – būtina pateikti CV su informacija apie paskutinę darbo/studijų patirtį, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, ar kreipėsi į kokią nors instituciją (Lietuvos ar Ukrainos) dėl dokumentų atstatymo, pateikti tokio kreipimosi įrodymą.

Registracija

Jei norite dalyvauti kursuose, prašome užpildyti registracijos formą internetu.

Dėl papildomų klausimų ar informacijos, kreiptis LCCx@lcc.lt arba  tel. +370 667 67324.

Registruotis >

Norite paklausti?

By using this form you agree that LCC will use your email address and name only to respond to your inquiry. Do not use the form below to submit confidential or sensitive information. Learn more about our data protection and your rights.