main header picture

LCC International University > News and Events > Studijos daugiakultūrėje aplinkoje neiškėlus kojos iš Lietuvos – misija įmanoma

Studijos daugiakultūrėje aplinkoje neiškėlus kojos iš Lietuvos – misija įmanoma

2021-05-06

Svajojantiems apie studijas tarptautinėje aplinkoje, paskaitas vien tik anglų kalba, dėstytojus, kurie kartu yra ir draugai, pažintis visam gyvenimui, toli vykti nereikia. LCC tarptautinis universitetas, įsikūręs Klaipėdoje, būtent tai savo studentams ir suteikia.

LCC kasmet po savo stogu priima studentus ir darbuotojus iš daugiau nei 50-ties pasaulio valstybių. Nuo Hondūro iki Naujosios Zelandijos ir nuo Zambijos iki Afganistano – į Lietuvos pajūryje įsikūrusį universitetą sutelpa visas pasaulis. Būdamas tikrai tarptautiniu universitetu, LCC pasididžiuodamas gali skelbti ir tai, kad daugiau nei 60 procentų dėstytojų universitete taip pat yra užsieniečiai, o iš jų net 89 procentai iš JAV ir Kanados.

„LCC man suteikė galimybę pažinti kitas pasaulėžiūras ir kultūras, o ypač įkvepia tie studentai, kurie yra atvykę iš karo nuniokotų šalių, tačiau vis tiek sugebantys įgyvendinti savo svajones ar net daugiau – padėti kitiems”, – sakė Psichologiją studijuojanti Rita Akstinavičiūtė.

Šiaurės Amerikos akademinio stiliaus universitetas

LCC tarptautinis universitetas taip pat išskirtinis ir savo akademiniu stiliumi, mat jau tris dešimtmečius Klaipėdoje veikianti Šiaurės Amerikos akademinio stiliaus aukštojo mokslo institucija yra vienintelė tokia visame regione. Pagrindinis dėmesys LCC skiriamas ne tik studentų akademiniam, bet ir visuomeniniam ugdymui, čia požiūris į dėstytojo ir studento santykį, taip pat yra paremtas amerikietiškuoju principu. LCC studentai betarpiškai bendrauja su darbuotojais ir dėstytojais, mat tikima, kad studentų ugdymas taip pat vyksta ir kuriant bendruomeniškus bei glaudžius ryšius.

„Visada norėjau studijuoti užsienietiškame universitete, tačiau gyventi 4 metus kitoje šalyje ir būti toli nuo šeimos bei draugų, skambėjo truputį liūdnokai. Sužinojęs, kad Lietuvoje turime Šiaurės Amerikos akademinio stiliaus universitetą, kuriame yra studentų iš įvairiausių pasaulio šalių, iš karto susidomėjau. Šiaurės Amerikos akademinis stilius yra vienas iš tų LCC išskirtinumų, kuris ir lėmė mano pasirinkimą studijuoti šiame universitete. Tai suteikia galimybę lankyti užsienietišką universitetą ir susipažinti žmonėmis iš skirtingų pasaulio šalių, neiškėlus kojos iš Lietuvos“, – sakė Tarptautinio verslo administravimo studijas pasirinkęs vilnietis Augustas Jurkus.

Artes Liberales studijų modelis

Būdamas Šiaurės Amerikos akademinio stiliaus universitetu, LCC taip pat turi ir kitokį, nei daugumoje Lietuvos universitetų, studijų modelį. Pagrindinis LCC propaguojamo vakarietiškojo Artes Liberales mokymo principas – teikti platų išsilavinimą, skiepyti krikščioniško gyvenimo vertybes, lavinti jaunimo bendrąją erudiciją, saviraišką, siekiama ugdyti aktyvias, doras ir sąžiningas asmenybes, gebančias prisitaikyti prie nuolat kintančių visuomenės poreikių. LCC skatina studentus tapti iniciatyviais piliečiais, nebijoti prisiimti atsakomybės ir aktyviai dalyvauti savo šalies visuomeniniame gyvenime.

Artes Liberales studijų modelio dėka ugdomas studentų kritinis mąstymas, gebėjimas valdyti konfliktus, mąstyti globaliai. LCC ugdomi studentų komunikacijos įgūdžiai, bendruomeniškumo jausmas, suteikiamas išsilavinimas daugelyje disciplinų. Artes Liberales studijų modelio dėka LCC tarptautiniame universitete studentams suteikiama galimybė pasirinkti įvairias disciplinas patiems. Kiekvienas gali susikurti savo studijuojamų dalykų tvarkaraštį individualiai, pasirinkdamas atskiras paskaitas, atitiksiančias akademinius ir profesinius tikslus. Dėl šios priežasties studijuodami vieną studijų programą, dažnai jaunuoliai įgyja įgūdžių ir iš kitų studijų programų.

„Iš visų LCC išskirtinumų, labiausiai pabrėžčiau Artes Liberales studijų modelį. Nedaug kas iš mano pažįstamų žino kas tai, aš taip pat nežinojau. Bet, mano manymu, šis studijų modelis leidžia praplėsti žinias, domėtis platesnėmis temomis, ir tapti budresniems pasauliui”, – sakė Psichologijos studijas pasirinkusi vilnietė Gabija Jonaitytė.

Daugiau nei studijos

LCC tarptautiniame universitete vadovaujamasi požiūriu, kad mokymasis vyksta ne tik auditorijoje, o žinios gali būti ne tik akademinės. LCC tarptautiniame universitete, kaip ir kituose Šiaurės Amerikos universitetuose, itin svarbią vietą studentų mokymosi procese užima Studentų visuomeninio ugdymo skyrius, kurio tikslas yra užtikrinti galimybes visapusiškam asmenybės vystymuisi ir mokymuisi.

„Mes siekiame kurti atvirą bendruomenę, kurioje kiekvienas žmogus yra vertinamas, gerbiamas ir jaučiasi dalimi kažko didesnio, taip pat siekiame plėsti studentų akiratį, skatinti jų socialinį, kultūrinį, fizinį, intelektualinį ir dvasinį tobulėjimą. Septyniolikos – dvidešimt trejų metų amžiaus tarpsnis yra labai svarbus žmogaus gyvenime, todėl studijų metai – puikus laikas jaunam žmogui apmąstyti vertybes, plačiau pažvelgti į pasaulį, o mes jam padedame augti holistiškai ir vystytis visapusiškai. Diplomas yra svarbus, bet kokiu žmogumi tapsi ir ar būsi atsakingu, pilietišku visuomenės dalyviu – ne mažiau svarbu”, – sako LCC tarptautinio universiteto prorektorė Studentų ugdymo reikalams Margarita Pavlovič.

Studentų visuomeninio ugdymo skyrius studentams padeda adaptuotis prie gyvenimo kitame mieste ar šalyje, padeda užmegzti ryšius su kitais studentais, kuria aplinką, kurioje jie jaučiasi saugiai ir komfortiškai. LCC tarptautiniame universitete kasmet įgyvendinama ne viena studentų ugdymo programa, rūpinamasi jaunuolių psichologine, dvasine būkle, padedama siekti akademinių aukštumų. Studentų visuomeninio ugdymo skyriuje esantis Karjeros centras padeda jaunuoliams atrasti savo gebėjimus ir pasirinkti sritį darbui, taip pat gelbėja vasaros darbo ir praktikų paieškose Lietuvoje bei užsienyje, padeda pasiruošiant darbo rinkai.

Kitokia priėmimo į universitetą tvarka

Būdamas Šiaurės Amerikos akademinio stiliaus universitetu, LCC taip pat turi kitokią priėmimo į universitetą tvarką. Priėmimas į LCC tarptautinį universitetą vykdomas išankstiniu metu kandidatams pateikiant dokumentus tiesiogiai LCC tarptautinio universiteto Priėmimo komisijai. Kandidatai privalo pateikti savo mokyklos paskutiniųjų trijų metų pažymius, tarptautinį anglų kalbos testo pažymėjimą bei dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo komisija. Studentų priėmimo procesas į Bakalauro studijų programas LCC tarptautiniame universitete vykdomas du kartus per metus.

„Stojimo į LCC metu, pakankamai didelę reikšmę turi pokalbis. Pokalbis skirtas tam, kad susipažintume su stojančiuoju, išgirstume jo motyvaciją, daugiau sužinotume apie jaunuolio įgūdžius, išgirstume, kaip jis geba reikšti mintis anglų kalba. Neretai stojančiojo dokumentai neparodo tikrojo jo potencialo ir gabumų. Šis pokalbis sudaro net 30% viso stojamojo balo“, – sakė Priėmimo skyriaus vadovė Vidmantė Tamašauskienė.

Daugiau nei 2000 absolventų per tris dešimtmečius paruošęs, vienoje vietoje visą studentų miestelį turintis ir puikią reputaciją tiek regione, tiek užsienyje pelnęs LCC tarptautinis universitetas šiuo metu siūlo šešias bakalauro studijų programas – Tarptautinio verslo administravimą, Šiuolaikinę komunikaciją, Anglų kalbą ir literatūrą, Tarptautinius santykius ir vystymą, Psichologiją ir Evangeliškąją teologiją. Baigusius pirmosios pakopos studijas, LCC kviečia rinktis vieną iš dviejų magistrantūros studijų programų – Tarptautinę vadybą, Užsienio kalbų mokymą: anglų kalba, kurios vykdomos mišriu būdu: dalis paskaitų vyksta sesijomis universitete, dalis mokantis internetu.

Skirtingi tikėjimai, pasaulėžiūra, kultūros, tačiau vieninga bendruomenė – būtent tai ir yra LCC tarptautinis universitetas. Būdamas tikrų tikriausias tarptautinis universitetas, LCC ne tik Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai suteikia ne tik ypatingo tarptautiškumo, tačiau nuolat kviečia darniai gyventi studentus iš labai skirtingų kultūrinių, tautinių ir religinių bendruomenių.

15min logoDelfilogo
Straipsnis publikuotas portaluose 15min.lt, delfi.lt

Return to previous page