main header picture

LCC International University > News and Events > Sporto projektas „Klaipėdos regiono moksleivių reguliaraus fizinio aktyvumo ir sportinio užimtumo plėtra skatinant didesnį merginų fizinį aktyvumą“.

Sporto projektas „Klaipėdos regiono moksleivių reguliaraus fizinio aktyvumo ir sportinio užimtumo plėtra skatinant didesnį merginų fizinį aktyvumą“.

2022-06-14

Projekto tikslas - ugdyti fiziškai aktyvią mokinių bendruomenę Klaipėdos regione stiprinant gerosios patirties sklaidą ir plėtojant LCC tarptautinio universiteto vykdomas sportinio užimtumo veiklas.

Uždaviniai:

1. Įgyvendinti veiklas, skatinančias Klaipėdos regiono mokinių fizinį aktyvumą ir socialinę atsakomybę;

2. Gerinti LCC tarptautinio universiteto vykdomų merginų sportinio užimtumo veiklų efektyvumą.

 

Projekto veiklos trumpai:

 

Projekto trukmė –  2021-06-14 - 2025-05-31 (48 mėn.)

Tikslinės grupės - vaikai (5 - 17 m.) ir suaugusieji (18 - 64 m.).

Projektas dalinai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Return to previous page