main header picture

LCC International University > News and Events > Daugiau nei pusė milijono eurų studentų paramai kasmet

Daugiau nei pusė milijono eurų studentų paramai kasmet

2021-04-22

Dažnai apie privačias mokymo įstaigas sklando mitas, kad mokslas jose yra labai brangus, o studijas čia renkasi tik turtingiausiųjų vaikai. Tačiau LCC tarptautinis universitetas, būdamas privačia aukštojo mokslo įstaiga, šį mitą paneigia faktu, jog net 62 procentai LCC studentų gauna finansinę paramą, kuriai kasmet skiriama apie 700 tūkstančių eurų.

Šiaurės Amerikoje įprastą išsilavinimo, studijų organizavimo ir vadybos modelį sėkmingai Lietuvoje pritaikęs LCC tarptautinis universitetas, kuris netrukus švęs veiklos trisdešimtmetį, iš tenykščių universitetų perėmė ir studijų finansavimo bei finansinės paramos tradicijas.

„LCC nuolat skiria daug lėšų tiek gabiems, tiek finansiškai jautriems studentams remti, nes tikime, kad lėšų stoka niekada neturėtų tapti kliūtimi siekti savo svajonių ir užsibrėžtų tikslų“, – teigia Studijų finansavimo skyriaus vadovė Leila Juzvaitė-Gembutė.

Parama studentams iš finansiškai jautrių šeimų

Finansiškai jautrių šeimų vaikai, studijuodami LCC tarptautiniame universitete turi galimybę gauti net 90 proc. siekiantį studijų kainos kompensavimą. Studentai tokią finansinę paramą gali gauti visus ketverius studijų metus. Ši parama yra skiriama atsižvelgiant į šeimos finansinę reikmę bei studento akademinį pažangumą. Norėdami gauti finansinę paramą, studentai kasmet turi užpildyti internetinę paraišką, pateikti dokumentus, įrodančius jų šeimos finansinę reikmę. 7 iš 10-ies pateikusių paraišką kasmet gauna būtent šios rūšies finansinę paramą. Šiais akademiniais metais LCC skyrė daugiau kaip 328 tūkstančius eurų siekiančią paramą, kuri skirta vien tik studentams iš finansiškai jautrių šeimų.

„Mes dažnai kalbame apie edukaciją kaip apie svarią vertybę ir kelią į pokyčius visuomenėje. Išsilavinimas neturėtų būti prabanga, tai yra geresnės visuomenės pamatas. Džiaugiuosi, kad LCC rūpinasi ne tik mano, kaip individualaus žmogaus, ateitimi, bet ir visuomenės rytdiena. Finansinė parama, kurią gaunu, mano siekius padarė įmanomus“, – sako finansinę paramą studijoms gaunanti Roberta Grimalytė.

Dėmesys akademiškai stipriausiems

LCC tarptautiniame universitete didelis dėmesys taip pat skiriamas ir akademiškai stipriausiems jaunuoliams paskatinti, jie turi galimybę pretenduoti ne į vieną stipendijos rūšį. Pavyzdžiui, rektorės vardo stipendija skiriama studentams, turintiems aukščiausius mokslo pasiekimus bei aktyviems studentams. Kasmet keturiems pirmą kursą baigusiems akademiškai stipriausiems studentams, skiriamas 100 proc. Studijų kainos finansavimas likusiems trims studijų metams. LCC tarptautinio universiteto katedrų stipendijų tikslas yra paskatinti studentus, pasižyminčius puikiais akademiniais pasiekimais, atkakliu darbu ir pavyzdiniu elgesiu auditorijose. Dėstytojų nominuoti studentai gali gauti 50 proc. studijų įmokos finansavimą vieniems mokslo metams.

„Tai, kad esu rektorės vardo stipendijos gavėjas, ne tik skatina mane būti dar aktyvesniu bendruomenės nariu, bet ir įkvepia kiekvieną dieną siekti naujų tikslų“, – dalijasi Šiuolaikinės komunikacijos bakalauro antro kurso studentas Oleksii Korotych.

Perspektyviems krepšininkams – nemokamas mokslas

Be unikalių finansinės paramos programų, LCC tarptautinis universitetas jau daugelį metų siūlo ir stipendijas čia studijuojantiems universiteto krepšinio komandos „Moose“ („Briedžiai“) žaidėjams. Studentai, kurie atitinka krepšinio komandos lūkesčius, įskaitant pavyzdingo elgesio, akademinius ir komandinius įsipareigojimus, gali pretenduoti į šio tipo stipendiją. Ji skiriama atsižvelgiant į krepšinio komandos trenerio rekomendacijas. Universiteto krepšininkai turi galimybę gauti net 90 proc. siekiantį studijų ir bendrabučio kainos kompensavimą.

„Stipendija beveik visiškai padengia mano mokestį už mokslą, o tai man padeda koncentruotis tik į mokslą ir sportą, negalvojant kaip užsidirbti ir susimokėti už studijas. Džiaugiuosi, kad LCC tarptautiniame universitete taikoma Šiaurės Amerikos universitetuose būdinga stipendijų gabiausiems sportininkams, sistema“, – pasakoja krepšinio komandos „Moose“ („Briedžiai“) žaidėjas Glebas Kopantsevas, aukščiausiais balais studijuojantis Tarptautinio verslo vadybos programą.

Universiteto dėmesys gabiausiems lietuviams

LCC tarptautinis universitetas, įsikūręs Klaipėdoje, kasmet po savo stogu priima studentus ir darbuotojus iš daugiau nei 50-ties pasaulio valstybių. Į Klaipėdą kasmet atvyksta daugiau nei 700 studentų, iš kurių 73 procentai yra užsieniečiai ir vos 27 procentai – lietuviai.

Siekdami paskatinti akademiškai pažangius lietuvaičius, rinktis studijas LCC tarptautiniame universitete, vadovybė yra priėmusi sprendimą finansuoti studijų kainos skirtumą valstybinės studijų stipendijos gavėjams. Nors studijų kaina LCC tarptautiniame universitete yra ženkliai didesnė nei norminė studijų kaina Lietuvoje, LCC tarptautinis universitetas padengia skirtumą tarp LCC mokesčio už mokslą ir valstybinės studijų stipendijos dydžio, tad mokslas tokiems studentams LCC tarptautiniame universitete yra visiškai nemokamas.

Tam, kad galėtų kasmet skirti daugiau nei pusę milijono eurų finansinei studentų paramai, LCC yra įkūręs specialų fondą, prie kurio svariai prisideda ir universiteto rėmėjai visame pasaulyje. Asmenines stipendijas skiria ne tik pavieniai mecenatai, absolventai bei tarptautinės sudėties LCC Direktorių Tarybos nariai, bet ir įvairios organizacijos iš viso pasaulio.

„Esame pasaulio piliečiai ir prisiimame atsakomybę kartu rūpintis tais, kuriems to labiausiai reikia. Nuo pat savo veiklos pradžios LCC prioritetą teikė kokybiško, tačiau prieinamo švietimo teikimui studentams iš viso pasaulio“, – teigia LCC tarptautinio universiteto rektorė dr. Marlene Wall.

Prieš 30 metų įkurtas universitetas yra ne pelno siekianti aukštojo mokslo įstaiga, kurioje filantropija yra neatskiriama jos gyvavimo ir misijos dalis. LCC tarptautinis universitetas įkurtas Lietuvos, Kanados ir JAV fondų, studentams paremti iš viso turi 23 finansinės paramos tipus.

15min logoDelfilogo
Straipsnis publikuotas portaluose 15min.lt, delfi.lt

Return to previous page