main header picture

LCC International University > News and Events archive > LCC tarptautinio universiteto vadovų komandą papildė Artūras Žilys

LCC tarptautinio universiteto vadovų komandą papildė Artūras Žilys

2020-11-26

Prieš 17 metų į Jungtines Amerikos valstijas išvykęs ir daugiau nei dešimtmetį didžiausiam pasaulyje lietuvių išeivijos centrui vadovavęs Artūras Žilys prisijungė prie LCC tarptautinio universiteto vadovų komandos ir nuo šiol eis Finansų ir infrastruktūros vadovo pareigas.

„LCC tarptautinis universitetas džiaugiasi galėdamas pasveikinti Artūrą Žilį, kaip mūsų komandos dalį. Artūras yra novatoriškas lyderis, turintis įvairialypį žinių bagažą ir daugiametę vadovavimo patirtį verslo ir finansų strategijų kūrime, plėtros planavime ir valdyme, daug dėmesio skiriant inovacijoms ir IT sprendimams”, – teigia LCC tarptautinio universiteto rektorė Marlene Wall.

Artūras Žilys Lietuvoje baigė Vadybos ir verslo administravimo magistro studijas. Jungtinėse Amerikos Valstijose A. Žilys taip pat yra įgijęs Verslo administravimo magistro laipsnį bei yra sertifikuotas informacinių sistemų auditorius. Išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas A. Žilys dirbo logistikos kompanijos padalinio vadovu, o paskutiniuosius 12 metų vadovavo Pasaulio lietuvių centrui – didžiausiam lietuvių išeivijos centrui už Lietuvos ribų, įsikūrusiam Čikagos priemiestyje Lemonte. Šiuo metu A. Žilys taip pat yra Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo narys.

„Didžiuojuosi prisijungdamas prie šio Šiaurės Amerikos stiliaus universiteto, kuris turi ypatingai didelę tarptautinę bendruomenę. Manau, kad kartu nuveiksime didelius darbus vykdant ir stiprinant LCC tarptautinio universiteto švietėjišką veiklą ir institucinius gebėjimus, o tuo pačiu garsinsime Lietuvos vardą JAV, Kanadoje ir kitose šalyse. Džiaugiuosi turėdamas galimybę dirbti abiejose Atlanto pusėse ir toliau dalintis įgyta patirtimi JAV ir Lietuvoje ”, – sako naujasis LCC tarptautinio universiteto Finansų ir infrastruktūros vadovas Artūras Žilys.

LCC tarptautinis universitetas yra krikščioniškasis Šiaurės Amerikos stiliaus artes liberales universitetas, įkurtas 1991-aisiais Lietuvos, Kanados ir JAV fondų. Į LCC tarptautinį universtitetą studentai, darbuotojai ir dėstytojai kasmet atvyksta iš daugiau nei 50-ies pasaulio valstybių.

Return to previous page