main header picture

LCC International University > News and Events archive > LCC tarptautinis universitetas COVID-19 iššūkiams pasiruošęs

LCC tarptautinis universitetas COVID-19 iššūkiams pasiruošęs

2020-09-10

Prasidėję mokslo metai ugdymo įstaigoms yra tikras iššūkis. Nežinia kaip pavyks atsilaikyti prieš COVID-19 keliamas grėsmes, kas nutiks, jei virusas išplis ir kaip reikės dirbti toliau. Šiuos klausimus sau kėlė ir LCC tarptautinio universiteto bendruomenė, besiruošdama naujiems mokslo metams. Tačiau šiandien, universitete jau besibaigiant antrai mokslo metų savaitei, LCC pozicija vieninga – COVID-19 iššūkiams universitetas pasiruošęs.

LCC tarptautiniame universitete veikianti darbo grupė, kurią sudaro skirtingų universiteto skyrių atstovai, reguliariai sprendžia su šia neeiline situacija susijusius klausimus. Darbo grupė yra numačiusi veiksmų planą bei priemones, kurių imtųsi universitetas, jei atsirastų COVID-19 atvejų, kurių sukontroliuoti nepavyktų, taip pat yra numatyti veiksmai COVID-19 situacijai keičiantis šalyje. Planas yra suskirstytas spalvomis, kurių kiekviena reiškia tam tikrus apribojimus ar, atvirkščiai, suteikia tam tikras laisves. Kasdien taip pat yra stebima Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro bei kitų šaltinių informacija ir taikomos jų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos dėl masinių renginių ir ugdymo proceso organizavimo universitete.

„Universiteto vadovybė yra priėmusi sprendimą, kad jei universiteto miestelyje bent vienam studentui ar darbuotojui būtų nustatytas COVID-19 ligos atvejis ir nepavyktų identifikuoti visų, su juo galėjusių bendrauti asmenų, universitetas pereitų prie nuotolinio mokymo programos, o darbuotojai dirbtų iš namų“, – sakė LCC tarptautinio universiteto prorektorė Studentų ugdymo reikalams ir universitete veikiančios darbo grupės vadovė Margarita Pavlovič.

LCC veikianti darbo grupė, drauge su universiteto vadovybe taip pat priėmė oficialų sprendimą atsisakyti dalyvauti visų Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentams organizuojamame dviejų kilometrų bėgime „Nuspalvink Klaipėdą“.

LCC tarptautiniame universitete kitą savaitę startuoja vakariniai anglų kalbos kursai suaugusiems, dar po savaitės anglų kalbos žinias pradės gilinti ir moksleiviai. LCC tarptautinis universitetas visas auditorijas yra paruošęs saugiam mokymui savo patalpose. Auditorijos nuolat dezinfekuojamos, vėdinamos, visi kursų dalyviai, kaip ir studentai, sėdės saugiu atstumu, taip pat privalės dėvėti apsaugines kaukes. Dėstytojai taip pat apsirūpinę veidą dengiančiais skydeliais. Jei situacija Klaipėdoje ar universiteto viduje prastėtų, yra pasiruošta ir nuotolinio mokymo galimybei.

LCC taip pat yra priėmęs sprendimą nenuomoti patalpų, nepriimti į sporto, treniruoklių sales ir valgyklą ne universiteto bendruomenės narių.

Nors universitete šiuo metu ir yra keletas patvirtintų COVID-19 ligos atvejų, visi jie yra kontroliuojami, asmenys yra saviizoliacijoje. Suprasdama visuomenėje esantį susirūpinimą dėl žmonių saugumo, LCC vadovybė pabrėžia, kad situacija universitete yra valdoma ir visi užsienio studentai, kurie atvykę į Lietuvą turi izoliuotis, tai daro. Jei asmuo pažeistų saviizoliacijos taisykles, jam už tai grėstų šalinimas iš universiteto.

Dar prieš pasirodant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatoms, kaip universitetai turėtų dirbti pandemijos laikotarpiu, LCC tarptautinis universitetas ne tik pasitiko studentus oro uostuose ir parveždavo juos į Klaipėdą, testavo dėl COVID-19, bet ir užtikrino visapusišką priežiūrą izoliacijos laikotarpiu. Nuo rugpjūčio pradžios, kuomet universitetas pradėjo priimti studentus, kuriems reikalinga saviizoliacija, ją jau atliko kiek daugiau nei 100 studentų, dar pora dešimčių studentų ją tęsia.

Return to previous page