Tarptautinis savanorystės ir solidarumo festivalis

Tarptautinis savanorystės ir solidarumo festivalis

Registruodamasis asmuo sutinka perduoti savo asmens duomenis saugojimui. Duomenys bus tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo bei projekto ataskaitų tikslams.

By submitting this form I agree to give my personal data. The data will be processed for the implementation of COVID-19 pandemic prevention and control measures, and project result reporting.